IV. INTERNÍ KLINIKA
 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
A VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
přednosta prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., e-mail: azak@vfn.cz
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, tel.: 224 962 506, fax: 224 923 524