1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova IV. Interní klinika 1.LF UK a VFN
rnemas 26.06.2023

Vítejte

IV. INTERNÍ KLINIKA


5711

1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

A VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

přednosta prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., e-mail: radan.bruha@lf1.cuni.cz


U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, tel.:224 961 111, (sekretariát: 224 962 506), fax: 224 923 524


Nadační fond IV. interní kliniky https://www.nadacnifond4ik.cz/


Aktuální informace pro studenty